Egy városban élünk, mégis mindannyian mások vagyunk. De vannak dolgok, amelyek mindnyájunkat összekötnek. Ilyen közös ügyünk maga a jövő, hiszen aligha van bárki is, akinek közömbös volna, mit hoz a holnap.

A jövőt mindenek előtt gyermekeink jelentik. Az ő jövőjük pedig a korszerű, európai színvonalú oktatásban rejlik. Ezért is öröm, hogy Érd önkormányzati testülete egy emberként támogatta a Gárdonyi Géza Általános Iskola rekonstrukciójának tervét, melyhez városunknak 250 millió forintos uniós támogatást is sikerült elnyernie a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
KMOP-4.6.1-2007-0132 azonosító számú pályázatán. Köszönet illeti mindazokat, akik összefogása nélkül e terv nem válhatna valóra. Köszönet a tantestületnek, a diákoknak és szüleiknek. Köszönet a pályázatíró Rekontir Kft-nek, a kivitelező Progress-B'90 Zrt.-nek, a műszaki ellenőri feladatokat ellátó Volmer Kft.-nek, és a közreműködő szervezetként eljáró Váti Kht-nak.

Gárdonyi szavai szerint „a nemzet ereje a nemzetnek a műveltsége”, és mi akkor cselekszünk helyesen, ha mindent megteszünk azért, hogy a jövő iskolája is ezt az erőt gyarapítsa.

T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú város polgármestere

Tovább az oldalra...