A jövő iskolája
Tanári
Jövő tv
Pályázatok
Kapcsolat
 

Az iskola-felújítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, KMOP-4.6.1-2007-0132 azonosító számú, „Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése, a minőségi oktatás fokozása, a versenyképes tudás elsajátítása érdekében, a racionális és hatékony működés kialakítása, komplex esélyegyenlőség és a magas fokú környezetvédelem jegyében” című pályázaton elnyert 250 millió forintos európai uniós támogatás és az érdi polgárok összefogása révén valósulhat meg.  
 
Pályázatok
TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048 - A kompetencia alapú oktatás bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában

A Gárdonyi Géza Általános Iskola 22 905 300 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert pályázatával, melynek megvalósítása a 2009/2010-es tanév második félévében kezdődik.

A TÁMOP 3.1.4 pályázat alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetenciaalapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.

Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

a) A kompetencia alapú oktatás implementációja
Az alábbi kötelező tevékenységek közül a feladatellátási helynek az adott intézménytípusnak megfelelő releváns feladatokat kell tervezni és megvalósítani. A Nat szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését, újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja.

b) A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása
(szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása). A hátrányos helyzetű gyerekek, tanulók és a sajátos nevelési igény gyerekek, tanulók többségi iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, az elsajátítottak intézményi adaptációjának megvalósítása. A lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása.

c) Az új módszerek intézményi alkalmazása, elterjesztése, önálló intézményi innováció megvalósítása
Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében, a feladatellátási hely sajátosságainak megfelelő, a tervezett fejlesztésekhez illeszkedő, már kifejlesztett, kipróbált és jól bevált pedagógiai módszerek, eljárások megismerése, adaptációja ("jó gyakorlatok átvétele").

A projektmenedzsment tagjai:

Farkas Csilla projektmenedzser, Polgármesteri Hivatal
Balláné Nemoda Éva igazgatóhelyettes, projektasszisztens Gárdonyi Géza Általános Iskola
Dobosné Szendrei Gyöngyi, pénzügyi asszisztens
Farkasné Steigerwald Andrea, szakmai vezető, Gárdonyi Géza Általános Iskola

A projekt bevont pedagógusai, kompetencia területe és osztálya:

Kiss Zoltánné -1.a-szövegértés-25 fő
Kiss Szilvia -1.b-matematika-27 fő
Paulik Jánosné -2.a- szövegértés-30 fő
Patyi Istvánné -3.a-matematika-25 fő
Regőcziné Pallagi Katalin-4.a-idegen nyelv-29 fő
Plagányiné Bakonyi Ágota-5.o-idegen nyelv-18 fő
Tinkáné Mongyi Judit-5.o-idegen nyelv-18 fő
Szakács Györgyi-7.a-szövegértés-28 fő
Maár Lászlóné-7.a-matematika-28 fő
Bifkovicsné Liga Erika-7.b-matematika-29 fő

Hetedik évfolyamon tantárgytömbösített oktatás folyik magyar nyelv és irodalom, valamint matematika órákon. Az iskola valamennyi tanulóját érinti a három hetet meghaladó áprilisi Gárdony-projekt és az egyhetes témahét, melyet a mozgás-egészség-környezet jegyében májusban szervezzük.A szülők a januári szülői értekezleten tájékoztatást kaptak a pályázat tartalmi elemeiről,a projekt hivatalos nyitó napjára 2010. február 4-én került sor.

Az eseményekről képek a fotógalériában láthatók.

„A kompetencia alapú oktatás bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában”
TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0048

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett:
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
2030 Érd, Alsó u.1

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Bihari János u.5.
www.okmt.hu

További információk:
www.nfu.hu
 
 
 
     
   
Impresszum Adatvédelmi nyilatkozat  
   
 
Akik a megvalósulást segítik
Érd Megyei Jogú Város
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
VÁTI Kht.
Progress-B'90 Zrt.
VOLMER Kft.
Budapest Investment Zrt.
Dr. Printz és Társa Kft.


 
Levél a szerkesztőnekNyitólap