A jövő iskolája
Tanári
Jövő tv
Pályázatok
Kapcsolat
 

Az iskola-felújítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, KMOP-4.6.1-2007-0132 azonosító számú, „Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése, a minőségi oktatás fokozása, a versenyképes tudás elsajátítása érdekében, a racionális és hatékony működés kialakítása, komplex esélyegyenlőség és a magas fokú környezetvédelem jegyében” című pályázaton elnyert 250 millió forintos európai uniós támogatás és az érdi polgárok összefogása révén valósulhat meg.  
 
A jövő iskolája
Iskolánkról
Történetünk
 
Az iskola történetének kezdeti éveit Fontányi Péter feljegyzéseiből ismerjük, aki az intézmény első igazgatója volt. 1929 augusztusában indult a mai Tusculánum felparcellázása, és az itt élők egyik legsürgetőbb igényévé vált, hogy a telepen létesüljön egy elemi iskola is.

1933. augusztus 27-én megtörtént a Szabó Károly tervezte épület ünnepélyes alapkőletétele. A tervező kezességet vállalt a szükséges összeg előlegezéséről, sok telektulajdonos ingyen munkát ajánlott fel. Ezen kívül határozatba ment, hogy minden telektulajdonos három éven át évente egy pengőt fizet az iskolaépítés költségeire. Az alapkőletétel alkalmából Czvikovszky Imre iparművész gyönyörű okmányt festett, amire egy aláírás 1 pengőbe került. Az okmányt előbb üveghengerbe, majd bádogdobozba téve a bejárati ajtó alatt lévő alapfalba helyezték el. 1933. október végére elkészült az iskola első tanterme.

Az iskola első tanítója Fontányi Péter iskolaigazgató lett, aki hozzálátott az iskola felszereléséhez. Nagy nehézségekkel küzdve, darabonként szedte össze az induláshoz szükséges berendezéseket: kölcsönkért egy asztalt és egy kerti széket, ajándékba kapott egy fogast, egy vödröt, ivópoharakat és egy söprűt meg egy fali térképet. Az első tanítási nap 1934. április hó 16-án volt.

1934 nyarán folytatódott az iskola építése. Megépült az árnyékszék, elkezdődött a kútásás, cementezték az előszobát és a kijáratot, homokot szórtak a padlásra. Az iskolaépület délnyugati oldalához fáskamrát építettek, és egy új ablakot
tettek be.

1943-ban az iskolának már 301 tanulója volt, mivel a Tusculánumban lakó, de eddig kényszerűségből az újtelepi iskolába járó diákok átiratkoztak ebbe az iskolába. 1948-ban 976 négyszögöl gyakorlókertet kapott az iskola, amit az 1970-es években óvoda és iskolaépületek céljára felszámoltak.

1975-ig háromszor került sor az iskola bővítésére. 1957-ben két tanteremmel bővítették, s az addig Újfaluba járó felső tagozat négy évfolyama tanult itt. 1961-ben újabb három tantermet építettek. 1969-ben külön napközi épült, amit egy év múlva kibővítettek úgy, hogy a felső tagozatosokat is befogadja, és főzőkonyhát is csatoltak az épülethez.

1975-től kezdődött az iskola legnagyobb léptékű átalakítása, hiszen a régi épületre merőlegesen egy új épületet építettek. Az újonnan elkészült szárnyat 1981. március 16-án adták át. Az épület négy tanteremmel, egy csoportszobával, tanári szobával, igazgatói irodával és tornateremmel bővült. Korszerűsítették a fűtésrendszert, gázfűtést alakítottak ki. 1985-ben társadalmi munkával megépült a sportpálya az udvaron.

]1993. október 15-én az iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola néven működött tovább. A névadó ünnepségen beszédet mondott dr. Praznovszky Mihály, az Irodalmi Múzeum igazgatója, és Urbán László Érden élő irodalomtörténész. Ekkor avatták fel Gárdonyi Géza emléktábláját is.

1998-tól belső átalakításokkal, fal áthelyezéssel, a szűkös pénzügyi lehetőségek ellenére újabb öt kis tantermet sikerült kialakítani. A bővítéssel lehetővé vált az idegen nyelveken kívül a matematika és magyarnyelv emeltszintű tanítása és nívócsoportos oktatási forma. Folyamatosan modernizálták az iskola technikai felszereltségét: kiépült az épületek közötti telefonhálózat, az iskola rádió, a biztonsági rendszer. Lehetővé vált az internet használata is.

2008. május 16-án az ünnepélyes tanévzárón lerakták a „Jövő iskolája” alapkövét, és megindulhatott a Gárdonyi Gáza Általános Iskola eddigi történetének legátfogóbb rekonstrukciója.

Vissza az előző oldalra


 
     
   
Impresszum Adatvédelmi nyilatkozat  
   
 
Akik a megvalósulást segítik
Érd Megyei Jogú Város
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
VÁTI Kht.
Progress-B'90 Zrt.
VOLMER Kft.
Budapest Investment Zrt.
Dr. Printz és Társa Kft.


 
Levél a szerkesztőnekNyitólap