A jövő iskolája
Tanári
Jövő tv
Pályázatok
Kapcsolat
 

Az iskola-felújítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, KMOP-4.6.1-2007-0132 azonosító számú, „Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése, a minőségi oktatás fokozása, a versenyképes tudás elsajátítása érdekében, a racionális és hatékony működés kialakítása, komplex esélyegyenlőség és a magas fokú környezetvédelem jegyében” című pályázaton elnyert 250 millió forintos európai uniós támogatás és az érdi polgárok összefogása révén valósulhat meg.  
 
A jövő iskolája
Iskolánkról
Kompetencia alapú oktatás bevezetése Érden, a Gárdonyi Géza Általános Iskolában a 2009/2010-es tanévben, 2010. január 1-től
TÁMOP 3.1.4. azonosító számú EU pályázaton 22 905 300 forintot nyert intézményünk
 
Az uniós pályázat célja a kompetencia alapú oktatás bevezetése, az egyenlő hozzáférés biztosítása, illetve az innovációk kidolgozása és megvalósítása volt. A pályázati kiírásnak megfelelően az elnyert összeget a következőkre fordítottuk: kompetencia alapú oktatás implementációja; szaktanácsadás, illetve mentorálás a sikeres bevezetés érdekében, pedagógus továbbképzések.

2010. január 1-től bevezetésre került a TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatás intézményünkben. A tantestület nagy lelkesedéssel állt neki a program kidolgozásának, megvalósításának. Állandó, folyamatos segítséget kértünk és kaptunk a megfelelő szakemberektől. Kihasználtuk az IKT eszközeit és új tanulásszervezési eljárásokat vezettünk be óráinkon. A tanév során számos projektmunka, fénykép készült.

Április hónapban a mentori segítség is megérkezett. A pedagógusok örömmel fogadták a tanácsadó kollégákat, akik pozitívan értékelték a tanítók, tanárok munkáját, módszereiket, hozzáállásukat és szaktudásukat. Szívesen jöttek és időztek iskolánkban. Jó kapcsolatot alakítottak ki az iskola vezetőivel is. Maximálisan kihasználva a tanácsadás lehetőségeit, június 16-ig befejeződtek a mentorálások. Ezzel egy időben dolgoztuk ki innovációinkat, majd júniusban elkezdődtek a továbbképzések.

A tanulók érdeklődését is felkeltette az új tanulásszervezési eljárások alkalmazása, és együttműködésük jelentőssé vált. Szívesen vettek részt az órákon. Nem csak tudásukat gyarapították, de szociális kompetenciájuk is fejlődött.A szülőket hírlevélben és szülői értekezleten tájékoztattuk a bevezetésre kerülő programunkról. Érdeklődve kísérték végig új törekvéseinket, bekapcsolódtak az iskola életébe. A kötetlen beszélgetések, a kérdőívek és a különböző programokon való aktív együttműködésük azt bizonyította, hogy a szülők körében is megerősítést kapott programunk.

Projektmenedzsment tagjai:
Projekt menedzser: Farkas Csilla
Projekt asszisztens: Balláné Nemoda Éva
Szakmai vezető: Farkasné Steigerwald Andrea
Pénzügyi munkatárs: Dobosné Szendrei Gyöngyi

A tantestületen belül a programcsomag bevezetésért feleltek az adott területeken:
1. a: Kiss Zoltánné szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia teljes tanórai lefedettséggel
1. b: Kiss Szilvia matematika kulcskompetencia teljes tanórai lefedettséggel
2. a: Paulik Jánosné szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia teljes tanórai
lefedettséggel 3 a: Patyi Istvánné matematika kulcskompetencia teljes tanórai lefedettséggel
4. a : Regőcziné Pallagi Katalin élő idegen nyelv /angol/ kulcskompetencia a tanórák 30%-ában
5. a és 5.b:Plagányiné Bakonyi Ágota élő idegen nyelv /angol/ kulcskompetencia a tanórák 30%-ában
5. a, 5.b: Tinkáné Mongyi Judit élő idegen nyelv / német / kulcskompetencia a tanórák 30%-ában
7. a: Maár Lászlóné matematikai kulcskompetencia tantárgytömbösített oktatással
7. a: Szakács Györgyi szövegértés-szövegalkotás műveltségterület tantárgyi bontás nélkül
7.b: Bifkovicsné Liga Erika matematika kulcskompetencia tantárgytömbösített oktatással

Az innovációk bemutatása és azokat kidolgozó pedagógusok:

Témahét: mozgás- egészség-környezet - Kiss Szilvia és Tinkáné Mongyi Judit
Gárdonyi projekt: 3 hetet meghaladó projekt - Plagányiné Bakonyi Ágota és Kiss Zoltánné
Moduláris program:egészséges életmóddal az allergia megelőzhető - Szakács Györgyi és Bifkovicsné Liga Erika
Szociális életvitel program kidolgozása a 7. évfolyamon: Megújuló energiaforrások, fizikaóra - Regőcziné Pallagi Katalin és Maár Lászlóné
Erdei iskola program: 2.a és 3.a osztály, Mátra - Patyi Istvánné Paulik Jánosné

Módosított Pedagógiai program

Jelenleg befejeződött a mentor szaktanácsadás, adatszolgáltatási kötelezettségünknek is eleget téve beszámoltunk az OKMTI- nek. Pedagógiai programunkat kiegészítettük a kompetencia alapú oktatás bevezetésével. Sikerül az augusztus 31. záró határidőt tartanunk és befejezzük a programmal kapcsolatos elvárásokat, teendőinket. A programot a következő tanévben felmenő rendszerben tovább folytatjuk.

Vissza az előző oldalra


 
     
   
Impresszum Adatvédelmi nyilatkozat  
   
 
Akik a megvalósulást segítik
Érd Megyei Jogú Város
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
VÁTI Kht.
Progress-B'90 Zrt.
VOLMER Kft.
Budapest Investment Zrt.
Dr. Printz és Társa Kft.


 
Levél a szerkesztőnekNyitólap