A jövő iskolája
Tanári
Jövő tv
Pályázatok
Kapcsolat
 

Az iskola-felújítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, KMOP-4.6.1-2007-0132 azonosító számú, „Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése, a minőségi oktatás fokozása, a versenyképes tudás elsajátítása érdekében, a racionális és hatékony működés kialakítása, komplex esélyegyenlőség és a magas fokú környezetvédelem jegyében” című pályázaton elnyert 250 millió forintos európai uniós támogatás és az érdi polgárok összefogása révén valósulhat meg.  
 
A jövő iskolája
Iskolánkról
2010. március 31-én Nyílt nap a Gárdonyiban
Bemutatkozunk az elsősöknek
 
Ezúton is szeretnénk köszönteni Önöket és gyermekeiket, az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola nevében. Intézményünk a Tusculanum városrészben található, jelenleg alapképzést nyújtó nyolc évfolyamos iskola. Az épület felújításával tanulóink a legmodernebb, az évszázad elvárásainak megfelelő körülmények között tanulhatnak. Az új külső a belső tartalom változását is eredményezi, hiszen a következő tanévtől gimnáziumi oktatás is indul a Gárdonyiban.

A 2010/2011-es tanévben az első évfolyamon két párhuzamos osztályt indítunk. A szülői igényeket figyelembe véve a délelőtti, valamint az iskolaotthonos oktatási formát kínáljuk, igény szerint a délutáni napközis foglalkozásokat is biztosítjuk.

Szakmai munkaközösségünk fontosnak tartja a hangos és néma, értő olvasás színvonalának emelését, ezért már első évfolyamon a magyar nyelv és irodalomórák számát növeljük. Az oktatási törvény által biztosított szabadon választható órákat:
- 1-2. osztályban a szóbeli kifejezőkészség, a szövegértés, a logikus gondolkodás elmélyítésére fordítjuk. (anyanyelv, matematikaórák számának emelése)
- 2. évfolyamtól komplex tehetséggondozást szervezünk.
- 3-4. osztályban az idegen nyelv, informatika és a drámajáték órákat kínáljuk.
A következő tanév első osztályosai szótagoló módszerrel tanulnak olvasni. Beszédhibás, beszédproblémákkal küzdő tanulóinkat logopédus felméri, fejleszti, tanulási nehézségekkel küszködő kisgyerekekkel fejlesztőpedagógus foglalkozik.

Kiemelten kezeljük a felzárkóztatást, hátrányok kompenzálását, valamint a tehetséggondozást. A gyermekek mozgásának javításával, testtartásuk fejlesztésével gyógytestnevelő foglalkozik. Az intézmény helyi adottságát maximálisan kihasználva, a László téri uszodában szervezzük meg tanulóink úszásoktatását.

Felső tagozaton csoportbontásban, a tehetségesebbeknek megemelt óraszámban, heti 5 órában oktatjuk az idegen nyelvet, valamint emelt óraszámú a matematikaoktatás is. Igény szerint biztosítunk továbbá sportköri foglalkozásokat, különös tekintettel arra, hogy elősegítsük gyermekeink egészséges testi fejlődését. Erdei iskolákat, nyári kézműves táborokat szervezünk a havonkénti színházlátogatások, osztályprogramok mellett.

Szakköreink kínálata igen széles: hagyományőrző, „bütykölő”, tánc, honismeret, dráma, rajz, ének, mesemondó, angol… E mellett önköltséges tanórán kívüli foglalkozások is várják a tanulókat. Diákjaink számára zongora, hegedű szolfézsoktatást, valamint hitoktatást is biztosítunk. A karácsonyi koncert, a hagyományos farsang, a tavasszal megrendezett Gárdonyi-hét, művészeti gála minden gyereknek, szülőnek, érdeklődőnek számos programot kínál. Az iskola és a szülői ház minél hatékonyabb együttmunkálkodását a fogadóórák, nyílt napok, szülők-nevelők báljának megrendezése is szolgálja.

Szeretettel várjuk Önöket Nyílt napunkra 2010. március 31-én 8.00-tól!

A program

8.00-8.45 Bemutató órák a leendő elsős tanítóknál
9.00-9.45 Tánc és drámaórák bemutatója
10.00-10.45 Tájékoztató

Beíratás után „iskolahívogató” programunkkal könnyítjük meg a kis elsősök beilleszkedését. Felmerülő kérdéseikre szívesen adunk tájékoztatást az iskola telefonszámán.

A Gárdonyi Géza Általános Iskola tantestületének nevében:
Marosánné dr Gáti Gabriella, igazgató


Érd, 2010. február

Vissza az előző oldalra


 
     
   
Impresszum Adatvédelmi nyilatkozat  
   
 
Akik a megvalósulást segítik
Érd Megyei Jogú Város
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
VÁTI Kht.
Progress-B'90 Zrt.
VOLMER Kft.
Budapest Investment Zrt.
Dr. Printz és Társa Kft.


 
Levél a szerkesztőnekNyitólap