A jövő iskolája
Tanári
Jövő tv
Pályázatok
Kapcsolat
 

Az iskola-felújítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, KMOP-4.6.1-2007-0132 azonosító számú, „Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola komplex fejlesztése, a minőségi oktatás fokozása, a versenyképes tudás elsajátítása érdekében, a racionális és hatékony működés kialakítása, komplex esélyegyenlőség és a magas fokú környezetvédelem jegyében” című pályázaton elnyert 250 millió forintos európai uniós támogatás és az érdi polgárok összefogása révén valósulhat meg.  
 
Tanári
Faliújság
A jövő iskolája várja az új tanulókat

Ezúton is szeretnénk köszönteni Önöket és gyermekeiket, az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola nevében. Intézményünk a Tusculanum városrészben található alapképzést nyújtó nyolc évfolyamos iskola. A 2009/2010-es tanévben az első évfolyamon két-három párhuzamos osztályt indítunk.

A szülői igényeket figyelembe véve a délelőtti, valamint az iskolaotthonos oktatási formát kínáljuk, igény szerint a délutáni napközis foglalkozásokat is biztosítjuk. Szakmai munkaközösségünk fontosnak tartja a hangos és néma, értő olvasás színvonalának emelését, ezért már első évfolyamon a magyar nyelv és irodalomórák számát növeljük.

Lehetőséget nyújtunk (szülői igények alapján) az idegen nyelv játékos oktatására az életkori sajátosságok figyelembevételével.

Iskolaotthonos osztályaink időbeosztása lehetővé teszi, hogy mondókák, népi gyermekjátékok megismertetésén át a hagyományok ápolásával egészítsük ki a tanítást. Kínáljuk a kézműves-tevékenységet, melyet mozgáskultúrával párosítunk.

Az oktatási törvény által biztosított szabadon választható órákat 1-2. osztályban a szóbeli kifejezőkészség, a szövegértés, a logikus gondolkodás elmélyítésére fordítjuk. (anyanyelv, matematikaórák számának emelése) 2. évfolyamtól komplex tehetséggondozást szervezünk. 3-4. osztályban az idegen nyelv, informatika és a drámajáték órákat kínálunk.

A 2009/2010-es tanév első osztályosai az Apáczai Kiadó szótagoló módszerével tanulnak. Beszédhibás, beszédproblémákkal küszködő tanulóinkat logopédus felméri, fejleszti. Kiemelten kezeljük a felzárkóztatást, hátrányok kompenzálását, valamint a tehetséggondozást. A gyermekek mozgásának javításával, testtartásuk fejlesztésével gyógytestnevelő foglalkozik.

Felső tagozaton csoportbontásban, a tehetségesebbeknek megemelt óraszámban, heti 5 órában oktatjuk az idegen nyelvet.

Igény szerint biztosítunk továbbá úszásoktatást, sportköri foglalkozásokat, különös tekintettel arra, hogy elősegítsük gyermekeink egészséges testi fejlődését. Erdei iskolákat, nyári kézműves táborokat szervezünk a havonkénti színházlátogatások mellett.

Szakköreink kínálata igen széles: hagyományőrző, „bütykölő”, művészeti, rajz, ének, mese-mondó, német… E mellett önköltséges tanórán kívüli foglalkozások várják a tanulóinkat pl: Tigers, karate, rock and roll… Diákjaink számára zongora, szolfézs és néptánc-oktatást, (Pesovár M.A.I.) valamint hitoktatást biztosítunk.

A hagyományos farsang, a tavasszal megrendezett Gárdonyi-hét, jótékonysági est minden gyereknek, szülőnek, érdeklődőnek számos programot kínál.

Az iskola és a szülői ház minél hatékonyabb együttmunkálkodását a fogadóórák, nyílt napok, szülők-nevelők báljának megrendezése mellett Minőségirányítási Rendszerünk működtetésével biztosítjuk. Beíratás után „iskolahívogató” programunkkal könnyítjük meg a kis elsősök beilleszkedését.

Felmerülő kérdéseikre szívesen adunk tájékoztatást az iskola telefonszámán: 06-23- 365-140.

A Gárdonyi Géza Általános Iskola tantestületének nevében: Marosánné dr Gáti Gabriella igazgató

 
 
 
     
   
Impresszum Adatvédelmi nyilatkozat  
   
 
Akik a megvalósulást segítik
Érd Megyei Jogú Város
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
VÁTI Kht.
Progress-B'90 Zrt.
VOLMER Kft.
Budapest Investment Zrt.
Dr. Printz és Társa Kft.


 
Levél a szerkesztőnekNyitólap